Sørlandet sygehus indgår aftale med MedEasy

Præhospital tjenester ved Sørlandet sygehus «flipper» internetundervisning for sine 330 ansete fra og med foråret 2023.

Resultatet er højere kvalitet i fagets bredde, hyppigere repetition, tilfredse ansatte og har frigjort tid hos fagudviklere for at give en endnu tættere individuel opfølgning. Samtidig beregnes der en besparelse på omtrent 1 million NOK årligt.

Derfor valgte Sørlandet sygehus MedEasy

I forbindelse med at Sørlandet sygehus har underskrevet en ny bedriftsaftale med MedEasy fra 2023, deler fagudvikler Inger Lene Grostøl og medicinsk rådgiver Per Kristian Hyldmo hvordan de arbejder med fagudvikling, kvalitet og kontinuerlig undervisning af alt fra nye lærlinge og studerende, til rutinerede fast ansatte. De uddyber og begrunder også hvor de valgt at samarbjede med MedEasy på den teoretiske del af undervisningen. Vi håber og tror at dette blogindlæg vil kunne inspirere fagansvarlige andre steder til at tænke nyt og digitalt når det gælder undervisning.

Det er flere værdifulde elementer som gjorde at Sørlandet sygehus endte op med en aftale med MedEasy, men hovedargumentet var at platformen og indholdet i MedEasy dækker kompetancekrav for både nye lærlinge/studerende og fastansatte som skal holde livsvigtig viden og færdigheder ved lige. SSHF (Sørlandets sygehus HF) stiller høje krav til det faglige indhold der skal viderformidles til deres ansatte. Et højt prioriteret krav er at det skal være opdateret efter internationale standarder, samtidig med at det er pædagogisk og let tilgængeligt. MedEasys didaktiske udforming blev vurderet som meget god.

– God pædagogisk fremstilling af et fag er supervigtigt. Det at læse procedurer er fint, men det at få en morsom og god didaktisk indføring i ting, det var vigtigt for os, forklarer Per Kristian Hyldmo som er medicinsk rådgiver i den Præhospitale klinik.

Sparer 1 million om året uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Det er værd at bemærke at SSHF ifølge egne beregninger sparer næsten én million kroner om året med denne metode, samtidig med at de frigør mere tid hos sine fagudviklere til individualiseret og målrettet opfølgning af sine ansatte. Besparelserne er hovedsageligt tilknyttet nedgang af fysiske fagdage og fritstilling af 40 arbejdstimer med løn pr. person pr. år som kan udnyttes i drift. Ambulancetjenesterne i SSHF driver tilsammen 21 stationer i Agder, inklusiv to i Telemark, og har lidt over 330 ansatte.

I forbindelse med implementereingen blev der udarbejdet estimater på cost-nytte i sagsfremlæget som kan være relevante for andre fagansvarlige med ansvar for kvalitet og fagudvikling.

– Det var kompliceret at sætte et godt regnestykke op på det, men det vi gjorde var kun at tage hensyn til de kursusdage vi tænkte vi kunne tage med til en hvis grad, og derudover så vi på antallet af arbejdstimer der blev sparet. Da vi kom ud med en lille million sparet, som kunne bruges på andre ting. Det er som sagt et vasnekligt regnestykke, men jeg mener at vi får mere kvalitet uden at bruge flere penge.

Månedens tema genindføres digitalt

Fagudvilkere ved SSHF genindfører den gode gamle «Månedens tema», men den nye digitale variant har væsentlige fordele med sig. Nu sker indlæring og opdatering af viden digitalt med MedEasy før man diskuterer den viden med sine kollegaer og anvender det man har lært lokalt. Dermed kan de ansatte opdatere sig fagligt på sine egne præmisser, samtidig med at der frigøres værdifuld tid til individuel opfølgning fra de fagansvarlige. Rolige perioder af vagten kan nu udnyttes til såkaldt «Nørdebio» hvor de ansatte (med eller uden popcorn) ser videoer sammen og diskuterer temaer som forelæses undervejs. Velkendte udfordringer knyttet til fravær fra undervisning i operative vagtturnuser minimeres også med denne måde at arbejde på.

Inger lene Grostøl er fagudvikler med stor erfarring fra akutmedicin og har hovedansvar for den faglige og administrative organisering af bedriftstilgangen til MedEasy. I april er det livreddende vitalia og gennemgang af hovedtyper af shock som står på kursusplanen for de ansatte.

– Jeg får ofte snaps fra folk som sidder og ser MedEasy. Vi er heldige at have dygtige og nysgerrige ansatte som hele tiden vil lære mere. Vi håber de oplever at de kan omdanne det nye de nu skal lære, til praksis, og at de kan have gode faglige diskussioner. Jo mere viden man tilegner sig, des tryggere bliver man. Vi har rigtig mange dygtige folk derude, så en del af vores arbejde som fagudvilkere er at holde deres faglige entusiasme oppe.

Udvikle selv vs. bruge MedEasy?

De fleste fagudviklere drømmer om ubegrænsede ressourcer til at lave godt fagligt og pædagogisk indhold selv, men realiteten de fleste steder er at tiden der sættes af til det er meget begrænset. Til trods for at den præhospitale klinik ved SSHF har rigtig dygtige og pædagogiske fagudvilkere som gerne ville forbyde sig endnu mere i faget, så vælger de nu at benytte ekstern undervisning på den teoretiske del af undervisningen. De støtter sig dermed op ad et eksternt fagteam i MedEasy bestående af, blandt andet, 10 erfarne fagpersoner som arbejder fuldtid med fagudvilking, pædagogik, tegning og animation.

Inger Lene Grostøl har stor arfrárrung med at kave intern e-læring, og ved hvor meget tid og ressourcer der går, hvis man skal kunne udvikle og opdatere hele bredden af faget.

– Vi begyndte at lave egne e-læringskurser, men det er virkelig ressourcekrævende. Det tager lang tid, og det tager også lang tid at passe på at indholdet man producerer holdes opdateret. Vi ser at det kan være bedre i stedet at bruge vores tid på at give vores ansatte gode og lokalt tilpassede cases, som de kan læse efter at de har forberedt sig og set MedEasy og procedurer. Gennem casene får vi gode refleksioner frem, og det tror vi er bedre læring end at en står og forelæser hele tiden. Man får jo ikke alt med sig, det som er positivt med MedEasy er at de kan se det flere gange. Det er vigtigt for os, for det er ikke altid du får essensen med.

Per Kristian Hyldmo er enig. Han har stor erfarring inden for vejledning og undervisning og er studieleder for kandidat i Prehospital Critical Care ved Universitet i Stavanger

– Det første er at det tager vanvittig meget tid at lave gode didaktiske oplæg. Og hvorfor skal vi gøre det, når andre kan levere det samme fagindhold på et meget højere didaktisk niveau end vi nogen sinde kan, indenfor vore rammer? Og så kan det hænde at der er ting vi er nød til at lægge til, som er specielt for ambulancetejensten, men det gode er jo at vi kan stå på andres skuldrer. Det gælder for alt det vi beskæftiger os med. Prøv at finde noget som andre har lavt, som vi kan bruge, i stedet for at vi skal bruge en masse tid på at strikke noget samme, derhjemme.

Øget aktivitet og tilfredse ansatte som ser flere videoer end der bliver pålagt

Ved traditionel stedlig undervisning kender de fleste til at man maksimalt kan nå at opdatere sig på et par teamer i løbet af et kalenderår, og man bliver derfor nød til altid at prioritere kritisk kernekompetencer (figur til venstre nedenfor). Med digital undervisning kan fagudvilkerene ved SSHF nu mangedible denne ambition samtidig med at de kan tillade sig at repetere relevante kompetencer udenfor kritisk akutmedicin (figur til højre nedenfor).

Og det bedste af alt – de ansatte omfavner det nye oplæg og scorer vidnerne 97/100 i snit. Det er ikke nødvendigvis nogen selvfølge at e-læring pålagt af arbejdsgiver skaber entusiasme hos de ansatte. Det kan også se ud til at der blandt de ansatte er et negativt forhold til traditionel e-læring. I følge de ansatte i SSHF opfattes MedEasy ikke sådan.

Faglig entusiasme

En af de ting der engergerer Per Kristian Hyldom mest er at opbygge en kultur med falgig entusiasme og gode faglige diskutioner. Det kan ikke bare styrke patientsikkerheden, det vil også troligt bidrage til øget rekruttering og kan bidrage til mindre frafald.

– Hvis du er nysgerrig og får lyst til at gå på arbejde fordi det er hyggeligt og du oplever at det er et sted hvor du har gode faglige diskutioner så har fi fået fat i noget vigtigt. Støtter du det med en tryg og tilgængelig læringasarena, så giver vi antageligt bedre behandling samtidig med at man selv også har det bedre på sit job. Trivsel er smitsomt, og hvis en ansat har det bedre på arbejdet, så får de andre omrking det måske også lidt bedre på sit arbejde. Faglig entusiasme er en super vigtig ingrediens når man bygger gode teams.

*Der tages forbehold for at citater er oversat og tilpasset fra norsk, og der derfor kan forekomme afvigelser fra de oprindelige citater.

Del denne artikel

Læs mere: