Kliniske værktøjer

4AT
ABCDE
Body Mass Index (BMI)
Braden-skalaen
CHADS
Confusion assessment method (CAM)
CRB-65
Dermatomer
ESAS
Glasgow Coma Scale
GOLD
ISBAR
MADRS
NEWS2
NIHSS
NORRISK2
NRS-2002
NYHA
OPQRST
PEWS
qSOFA
Risiko for blindtarmsbetændelse (Alvarado/AIR)
SAMPLER
Stratify
Svangerskabs-termin
Vitalia børn
Vitalia voksen
Wells' score
Wells' score (LE)

NIHSS

NIH Stroke Scale bruges til at vurdere sværhedsgraden af slagtilfælde.

Spørgsmålene skal stilles i rækkefølge, og man skal ikke gå tilbage og supplere eller rette undervejs.

Punkterne opsummeres og kan bruges til en grov gradering af apopleksi.

1a. Bevidsthedsniveau
1b. Orientering
Spørg om måned og alder. Brug det første svar. Svaret skal være helt korrekt. Patienter med svær dysartri scorer 1. Afatiske / comatøse patienter scorer 2.
1c. Svar på kommando
Bed patienten om at åbne øjnene og derefter lukke øjnene; derefter lave knytnæve og derefter åbne hånden. Den første kommando bruges til at få øjnene / hånden i standardiseret testposition. Hvis patienten gør et klart forsøg på at følge kommandoen, scores det som udført. Hvis patienten ikke reagerer på kommandoen, kan den ønskede respons demonstreres af undersøgeren.
2. Øjenbevægelse
Test vandrette øjenbevægelser, frivillige eller refleksive (oculocephal reflex). Unormale fund i en (isoleret øjenmuskelparese) eller begge øjne scorer 1. En fikseret drejning af blik til siden (som ikke kan overvindes med oculocephalisk manøvre) scorer 2. Kalorisk test udføres ikke.
3. Synsfelt
Test de øvre og nedre laterale synsfelter ved hjælp af fingerbevægelse, fingeroptælling eller pludselige (truende) bevægelser fra siden af synsfeltet. Hvis patienten kigger mod den side, hvor fingrene bevæger sig, skal du score dette som 0. En utvetydig asymmetri i resultaterne scorer 1. Blindhed scorer 3. Test af bilateral simultan stimulering af synet, hvor patienten har neglect, score 1, og resultatet kan også bruges til at besvare punkt 11.
4. Ansigt
Instruer i eller demonstrer at vise tænder, hæve øjenbryn og lukke øjnene. Hos stuporøse patienter eller patienter, der ikke forstår instruktionerne, anvendes reaktion / grimasser på smertestimuli som grundlag for scoring. Comatøse patienter scorer 3.
5. Kraft i armen
Test hver arm separat (5a og 5b), først den sunde arm. Hjælp patienten med at holde armen udstrakt i 45 ° vinkel med håndfladen ned, slip armen og scor bevægelsen. I tilfælde af brud / amputation, score 0.
6. Kraft i benet
Test hvert ben separat (6a og 6b), først det sunde ben. Hjælp patienten med at holde benet udstrakt i 30 ° vinkel, slip benet og scor bevægelsen. I tilfælde af brud / amputation, score 0.
7. Koordination / ataksi
Test finger næse prøve og hæl knæ prøve på begge sider. Ataksi scorer kun, hvis den utvetydigt er til stede og mere udtalt end den usikkerhed, der er resultatet af patientens parese. I tilfælde af lammelse eller hos patienter, der ikke er i stand til at følge instruktionerne, skal du score 0.
8. Sensibilitet i hud
Test følsomhed over for stik (tandstikkere). Test overarme, krop, lår (men ikke hænder og fødder på grund af mulig polyneuropati). Markeret tab af følsomhed scorer kun, når det utvetydigt er til stede. Stuporøse og afasiske patienter får normalt 0 eller 1. Patienter med cerebral parese og bilateralt tab af følsomhed, eller patienter i coma får score 2. Bed patienten om at lukke øjnene og angive (med ord eller fakter) hvilken kropshalvdel du berører. Test først den ene halvdel af kroppen, derefter den anden halvdel af kroppen og derefter (absolut samtidigt) begge halvdele af kroppen. Hvis patienten ikke registrerer, at stikkene udføres samtidigt på begge sider, har patienten neglect, og resultatet indtastes under punkt 11.
9. Sprog / afasi
Patienten skal formelt scores i henhold til standardiserede billeder og (engelske) sætninger. I praksis testes sproget ved at vurdere spontan tale og taleforståelse. Læseforståelse teste ved at patienten gives en instruks skrevet på et stykke papir med store bogstaver. Derefter må patienten lukke øjnene og gøre det der står på instruksen. Navngivning testes ved at patienten siger navnet på forskellige kendte genstande. Samlet sproglig vurdering handler om, hvorvidt samtale er mulig eller meget vanskelig eller umulig. Comatøse-patienter scorer 3.
10. Tale / dysartri
Patienten skal formelt scores i henhold til standardiserede billeder og (engelske) sætninger. I praksis testes tale gennem samtale med patienten. Patienter, der ikke har sprog, som ikke kan forstås på en meningsfuld måde eller er i koma, scorer 2. Alle andre milde grader af dysartri scorer 1.
11. Neglect / ekstension
Se punkt 3 og 8. Hvis patienten har signifikant synstab (hemianopsi), og følsomheden er normal, skal du score 0. Hvis patienten er afasisk, men har opmærksomhed på begge sider, skal du score 0. Patienter, der tydeligt forsømmer halvdelen af rummet (selvom de har ikke udfald ved visuel / sensorisk test) får scoren 1. Comatøse patienter får 2.

0

Blæs ikke