Kliniske værktøjer

4AT
ABCDE
Body Mass Index (BMI)
Braden-skalaen
CHADS
CHADS2Vasc
Dermatomer
ESAS
Glasgow Coma Scale
GOLD
ISBAR
MADRS
NEWS2
NIHSS
NORRISK2
NRS-2002
NYHA
OPQRST
PEWS
qSOFA
SAMPLE
Stratify
Svangerskapstermin
Vitalparametre for børn
Well's score
Well's score (LE)

4AT

Screening for delirium og kognitiv svækkelse. Instrumentet 4AT er designet til en hurtig indledende vurdering af delirium og kognitiv svækkelse.

1. Opmærksomhedsniveau
Patienten fremstår tydeligt døsig (dvs. svær at vække og / eller er åbenbart søvnig ved undersøgelse) eller motorisk uro / hyperaktiv. Observer patienten. Hvis patienten sover, skal du prøve at vække patienten med en normal stemme eller ved let berøring af skulderen. Bed patienten om at oplyse navn og adresse for at hjælpe med vurderingen.
2. AMT4 - Forkortet mental vurdering
Spørg om alder, fødselsdato, sted (navn på hospital eller bygning) og årstal.
3. Opmærksomhed
Spørg patienten: " Kan du i omvendt rækkefølge nævne årets måneder for mig, begyndende med december ". At hjælpe patienten med et indledende spørgsmål " hvad er måneden før december? " er tilladt.
Akut ændring eller svingende tilstand
Indikaitoner på l betydelige ændringer eller udsving relateret til: årvågenhed, kognition, anden mental funktion (f.eks. Paranoide symptomer, hallucinationer) opstået i løbet af de sidste to uger og stadig til stede i de sidste 24 timer.